Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom od 2012r., podejmuje liczne działania o charakterze terapeutycznym w ramach realizowanego programu środowiskowego skupiającego 14 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Powiatu Chełmińskiego, zmierzające do implementacji w warunkach chełmińskich Gentle Teaching – nowatorskiego podejścia do spraw autyzmu, niepełnosprawności i innych czynników powodujących wykluczenie społeczne. W ramach tych działań  7 pedagogów  – wolontariuszy, realizatorów programu środowiskowego, w 2014 roku po dwuletnim okresie studiów materiałów z zakresu Gentle Teaching, wymiany doświadczeń, superwizji  oraz po odbytych w Holandii praktykach, otrzymało certyfikaty Centrum Terapeutycznego Prinsenstichting Kodjikekorg w Purmerend w Holandii z zakresu Gentle Teaching, asygnowane przez  Gentle Teaching International (Międzynarodowa Organizacja Gentle Teaching, skupiająca terapeutów Gentle Teaching z USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Niemiec, W. Brytanii, Holandii, Portugalii, Islandii i Japonii). Należy podkreślić, że  Polska jest jedynym krajem spośród byłych krajów socjalistycznych, w którym rozpoczęto wdrażanie Gentle Teaching, za sprawą pedagogów  chełmińskich skupionych w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

Działania w ramach Gentle Teaching, kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, wspierane przez Miasto Chełmno i Powiat Chełmiński  zyskały uznanie ważnych instytucji zewnętrznych.

Systematyczna superwizja z ramienia Gentle Teaching International zaowocowała zaproszeniem grupy 8 pedagogów – realizatorów programu środowiskowego (7 certyfikowanych z zakresu Gentle Teaching i 1 w certyfikowana już w Polsce), na XX Międzynarodową Konferencję Gentle Teaching w Ghent w Belgii w dniach 17 -19 września 2019r. W zeszłym roku, grupa ta – podczas 19 edycji tej konferencji w Breukelen w Belgii przystąpiła do Europejskiej Sieci Gentle Teaching (European Gentle Teaching Network).  Na  Konferencji w Ghent zaprezentowaliśmy oraz przedyskutowaliśmy   nasze 7 letnie doświadczenia z zakresu wdrażania Gentle Teaching w ramach programu środowiskowego naszego Stowarzyszenia w Powiecie Chełmińskim, upewniając się, że nasza droga Gentle Teaching mięści się w światowych trendach nie tylko działalności terapeutycznej ale także refleksyjnej i szkoleniowej. Tegoroczna konferencja poświęcona była relacją pomiędzy opiekunem a podopiecznym w zakresie wsparcia i opieki, opartych na założeniach Gentle Teaching. Część wystąpień wybitych naukowców z USA, Brazylii, Belgii i Holandii, dotyczyła także wskazań do konstruowania nowoczesnego modelu systemu opieki społecznej, obejmującego nie tylko osoby z niepełnosprawnościami ale narażonych na czynniki  powodujące wykluczenie społeczne. Podkreślano konieczność opierania tego systemu na wartościach zbieżnych z ideologią Gentle Teaching. Wnioskiem generalnym z powyższych rozważań jest konieczność (zapisana min. w dokumentach ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) „odbiurokratyzowania” systemu opieki społecznej, ograniczenie charakteru dystrybucyjnego instytucji pomocowych na rzecz działalności animacyjnej, inicjującej działania w środowisku lokalnym, oparcie działań pomocowych na lokalnych organizacjach społecznych – formalnych a zwłaszcza nieformalnych. We wszystkich tych działaniach absolutną podstawą jest kontakt i nawiązanie relacji. I tu otwiera się perspektywa dla Gentle Teaching. Podkreślić trzeba, że powyższe założenia zostały uznane jako podstawy reformy systemów pomocy społecznej w większości krajów uznanych za kraje wysoko rozwinięte.

Wyjazd 8 pedagogów z Chełmna na konferencję w Gent, możliwy był dzięki wsparciu z budżetu Gminy Miasta Chełmna, Powiatu Chełmińskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Przeprowadzone rozmowy oraz konsultacje, pozwalają nam na planowanie kolejnych, ambitnych przedsięwzięć z zakresu Gentle Teaching. Z pewnością należy do nich planowany na wiosnę przyjazd wybitnych specjalistów z zakresu Gentle Teaching Pauvela van de Sipkampa oraz Rineke Timmer z Holandii, który wiąże się  ze superwizją działań chełmińskich specjalistów w zakresie Gentle Teaching, ale także da możliwość spotkania z nimi i konsultacji wszystkich zainteresowanych Gentle Teaching. Wszystkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.facebook.com/pg/gticonference/posts/

Dariusz Jach