Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom od 2012r., podejmuje liczne działania o charakterze terapeutycznym w ramach realizowanego programu środowiskowego skupiającego 14 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Powiatu Chełmińskiego, zmierzające do implementacji w warunkach chełmińskich Gentle Teaching – nowatorskiego podejścia do spraw autyzmu, niepełnosprawności i innych czynników powodujących wykluczenie społeczne. W ramach tych działań  7 pedagogów  – wolontariuszy, realizatorów programu środowiskowego, w 2014 roku po dwuletnim okresie studiów materiałów z zakresu Gentle Teaching, wymiany doświadczeń, superwizji  oraz po odbytych w Holandii praktykach, otrzymało certyfikaty Centrum Terapeutycznego Prinsenstichting Kodjikekorg w Purmerend w Holandii z zakresu Gentle Teaching, asygnowane przez  Gentle Teaching International (Międzynarodowa Organizacja Gentle Teaching, skupiająca terapeutów Gentle Teaching z USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Niemiec, W. Brytanii, Holandii, Portugalii, Islandii i Japonii). Należy podkreślić, że  Polska jest jedynym krajem spośród byłych krajów socjalistycznych, w którym rozpoczęto wdrażanie Gentle Teaching, za sprawą pedagogów  chełmińskich skupionych w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

Działania w ramach Gentle Teaching, kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnością intelektualną i autyzmem z Powiatu Chełmińskiego , wspierane przez Miasto Chełmno i Powiat Chełmiński, a poddane systematycznej superwizji  Pana Florisa van de Kamera z Holandii (z ramienia Gentle Teaching International) – zyskały uznanie ważnych instytucji zewnętrznych.

Systematyczna superwizja z ramienia Gentle Teaching International zaowocowała zaproszeniem grupy 8 pedagogów – realizatorów programu środowiskowego (7 certyfikowanych z zakresu Gentle Teaching i 1 w certyfikowana już w Polsce), na Międzynarodową Konferencję Gentle Teaching w Breukelen w Holandii w dniach 1-3 października 2018r., a także do przystąpienia do Europejskiej Sieci Gentle Teaching (European Gentle Teaching Network).  Na tej Konferencji zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie w trakcie jednego dnia roboczego konferencji, prezentacji  obejmującej nasze 6 letnie doświadczenia z zakresu wdrażania Gentle Teaching w ramach programu środowiskowego naszego Stowarzyszenia w Powiecie Chełmińskim. U źródeł tego zaproszenia leży to, iż nasze działania w zakresie Gentle Teaching, za pośrednictwem superwizora Florisa van de Kamera zostały uznane za jedne z najbardziej nowatorskich spośród realizowanych we wszystkich krajach europejskich.

Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Chełmińskiego zaproszenie udało się zrealizować a zaprezentowana pierwszego dnia konferencji, stworzona  przez nas prezentacja budziła bardzo żywe zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników konferencji z Kanady, USA, Portugalii, Norwegii, Danii , Anglii, Holandii i Islandii. Udział w konferencji pozwolił nam  promować dorobek chełmiński w zakresie najnowocześniejszego podejścia do terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na arenie międzynarodowej, a także kontynuować dalej w sposób jeszcze bardziej profesjonalny naszą pracę terapeutyczną  w ramach Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom.

Wszystkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://gti2018.nl/index.php/en/. W najbliższym czasie organizatorzy konferencji zamieszczą tam także naszą prezentację – w materiałach pokonferencyjnych.

Dariusz Jach