Category: Aktualności (page 1 of 2)

Certyfikacja Gentle Teaching

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 12.05.2020 r. do grona osób z certyfikatem Gentel Teaching, dołączyła pani Aleksandra Świerczek.

Gdy świat ogarnęła pandemia koronawirusa zespół Gentel Teaching, podobnie jak wszyscy, został zmuszony do przejścia na pracę zdalną. Członkowie Zespołu Gentel Teaching Chełmno, przyjrzeli się staraniom Pani Aleksandry Świerczek w kierunku uzyskania certyfikatu  i jednogłośnie orzekli, że spełniła wszystkie wymagania, aby nadać jej  Certyfikat.

Ceremonia wręczenia, była wyjątkowa, ponieważ odbyła się poprzez chat, w którym uczestniczyła pani Aleksandra oraz członkowie Zespołu pod przewodnictwem pana Dariusza Jacha, który jako dyrektor Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom w Chełmnie oraz członek Zespołu GT, odczytał powyższą decyzję.

Gratulujemy z całego serca!

XX Międzynarodowa Konferencja Gentle Teaching, 17-19.09.2019r., Gent – Belgia
Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom od 2012r., podejmuje liczne działania o charakterze terapeutycznym w ramach realizowanego programu środowiskowego skupiającego 14 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Powiatu Chełmińskiego, zmierzające do implementacji w warunkach chełmińskich Gentle Teaching – nowatorskiego podejścia do spraw autyzmu, niepełnosprawności i innych czynników powodujących wykluczenie społeczne. W ramach tych działań  7 pedagogów  – wolontariuszy, realizatorów programu środowiskowego, w 2014 roku po dwuletnim okresie studiów materiałów z zakresu Gentle Teaching, wymiany doświadczeń, superwizji  oraz po odbytych w Holandii praktykach, otrzymało certyfikaty Centrum Terapeutycznego Prinsenstichting Kodjikekorg w Purmerend w Holandii z zakresu Gentle Teaching, asygnowane przez  Gentle Teaching International (Międzynarodowa Organizacja Gentle Teaching, skupiająca terapeutów Gentle Teaching z USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Niemiec, W. Brytanii, Holandii, Portugalii, Islandii i Japonii). Należy podkreślić, że  Polska jest jedynym krajem spośród byłych krajów socjalistycznych, w którym rozpoczęto wdrażanie Gentle Teaching, za sprawą pedagogów  chełmińskich skupionych w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Gentle Teaching, 01-03.10.2018r., Breukelen Holandia

Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom od 2012r., podejmuje liczne działania o charakterze terapeutycznym w ramach realizowanego programu środowiskowego skupiającego 14 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Powiatu Chełmińskiego, zmierzające do implementacji w warunkach chełmińskich Gentle Teaching – nowatorskiego podejścia do spraw autyzmu, niepełnosprawności i innych czynników powodujących wykluczenie społeczne. W ramach tych działań  7 pedagogów  – wolontariuszy, realizatorów programu środowiskowego, w 2014 roku po dwuletnim okresie studiów materiałów z zakresu Gentle Teaching, wymiany doświadczeń, superwizji  oraz po odbytych w Holandii praktykach, otrzymało certyfikaty Centrum Terapeutycznego Prinsenstichting Kodjikekorg w Purmerend w Holandii z zakresu Gentle Teaching, asygnowane przez  Gentle Teaching International (Międzynarodowa Organizacja Gentle Teaching, skupiająca terapeutów Gentle Teaching z USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Niemiec, W. Brytanii, Holandii, Portugalii, Islandii i Japonii). Należy podkreślić, że  Polska jest jedynym krajem spośród byłych krajów socjalistycznych, w którym rozpoczęto wdrażanie Gentle Teaching, za sprawą pedagogów  chełmińskich skupionych w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

Działania w ramach Gentle Teaching, kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnością intelektualną i autyzmem z Powiatu Chełmińskiego , wspierane przez Miasto Chełmno i Powiat Chełmiński, a poddane systematycznej superwizji  Pana Florisa van de Kamera z Holandii (z ramienia Gentle Teaching International) – zyskały uznanie ważnych instytucji zewnętrznych.

Systematyczna superwizja z ramienia Gentle Teaching International zaowocowała zaproszeniem grupy 8 pedagogów – realizatorów programu środowiskowego (7 certyfikowanych z zakresu Gentle Teaching i 1 w certyfikowana już w Polsce), na Międzynarodową Konferencję Gentle Teaching w Breukelen w Holandii w dniach 1-3 października 2018r., a także do przystąpienia do Europejskiej Sieci Gentle Teaching (European Gentle Teaching Network).  Na tej Konferencji zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie w trakcie jednego dnia roboczego konferencji, prezentacji  obejmującej nasze 6 letnie doświadczenia z zakresu wdrażania Gentle Teaching w ramach programu środowiskowego naszego Stowarzyszenia w Powiecie Chełmińskim. U źródeł tego zaproszenia leży to, iż nasze działania w zakresie Gentle Teaching, za pośrednictwem superwizora Florisa van de Kamera zostały uznane za jedne z najbardziej nowatorskich spośród realizowanych we wszystkich krajach europejskich.

Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Chełmińskiego zaproszenie udało się zrealizować a zaprezentowana pierwszego dnia konferencji, stworzona  przez nas prezentacja budziła bardzo żywe zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników konferencji z Kanady, USA, Portugalii, Norwegii, Danii , Anglii, Holandii i Islandii. Udział w konferencji pozwolił nam  promować dorobek chełmiński w zakresie najnowocześniejszego podejścia do terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na arenie międzynarodowej, a także kontynuować dalej w sposób jeszcze bardziej profesjonalny naszą pracę terapeutyczną  w ramach Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom.

Wszystkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://gti2018.nl/index.php/en/. W najbliższym czasie organizatorzy konferencji zamieszczą tam także naszą prezentację – w materiałach pokonferencyjnych.

Dariusz Jach

Obóz Łazy 2018

Sprawozdanie z V obozu wypoczynkowo – terapeutycznego Gentle Teaching (GT) dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną  i autyzmem wraz z rodzinami,  Ośrodek Wypoczynkowy „Komarek”, Łazy, 22-26.08.2018r.

,,Bo to co nas podnieca, to czasem też jest seks, a seks plus pełna kasa, to wtedy” obóz jest. Tak przewrotnie pozwolę sobie rozpocząć relację z naszego kolejnego obozu, który odbył się w Łazach w terminie od 22 do 26 sierpnia i był przeznaczony dla 14 rodzin z terenu powiatu chełmińskiego z dziećmi z niepełnosprawnościami.    Śpieszę wyjaśnić w czym rzecz zanim wybuchnie skandal obyczajowy. Po pierwsze skąd zagadnienie seksu na obozie Gentel Teaching? A no stąd, że nasi wspaniali podopieczni rosną a ich rodzice stają przed nowymi wyzwaniami i w związku z tym poprosili na jednym ze spotkań Programu Środowiskowego dla Rodzin, aby obóz, który jest poświęcony Gentel Teaching, poświęcił trochę miejsca seksualności osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że kadry nie przyniósł bocian i nie została wyjęta z kapusty, podjęła wyzwanie i przygotowała szkolenia. Nasi specjaliści przygotowali zajęcia w oparciu o wiedzę zdobytą na szkoleniu w Holandii, ale także o literaturę i co najważniejsze wieloletnie doświadczenia wynikające z pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Tematy rozmów nie były łatwe, ale z relacji uczestników można było wywnioskować, że dzięki pozyskanej wiedzy i wymianie doświadczeń wiele się  było można nauczyć. Oczywiście temat seksualności osób niepełnosprawnych nie zdominował głównego założenia obozu, którym jak zawsze było wdrażanie do systematyczności stosowania elementów Gentle Teaching przez rodziców i rodzeństwo dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w środowisku domowym. Rodzice mogli konsultować się z certyfikowanymi terapeutami podczas całego obozu. Ponadto byli objęci opieką psychologa. W czasie gdy rodzice brali udział w zajęciach ich pociechy znajdowały się pod czujnym okiem kadry oraz naszych wspaniałych wolontariuszy, bez których obozy nie mogłyby tak dobrze funkcjonować. Dzieciaki rysowały kredą na wielkiej rolce papieru, albo szalały na placu zabaw. Pomysłom nie było końca i jedyne co mogło powstrzymać zabawę to czas kończący zajęcia i powrót rodziców.

No tak – seks mamy objaśniony –  a skąd ta kasa? – zapyta ktoś dociekliwy. Ano stąd, że bez wsparcia sponsorów nie byłoby możliwe zorganizowanie obozu dla tylu wspaniałych rodzin.

Szczególne podziękowania dla Powiatu Chełmińskiego oraz Gminy Miasta Chełmno. Dziękujemy również Fundacji TESCO, która dołożyła swoją cegiełkę do naszego wyjazdu poprzez realizację programu ,,Decydujesz pomagamy”. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom w Chełmnie przygotowało projekt pod hasłem ,,Wakacje z Gentel Teaching”, na który głosowali mieszkańcy Chełmna oraz Świecia. Głosy należało oddawać w hipermarketach TESCO. Projekt zajął drugie miejsce co dało nam dodatkowe fundusze na realizację naszego obozu.

I tak bym to mógł zakończyć, ale jeszcze tego nie zrobię, bo przed nami nowe wyzwania, nowe nadzieje, nowe pomysły i nowe inicjatywy. Wszyscy wierzymy, że nasze obozy są dobrem wspólnym rodziców, dzieciaków, kadry, wolontariuszy, naszych sponsorów oraz każdej osoby, która w jakikolwiek sposób nas wspiera. Razem czynimy dobro, tworzymy companionship i wierzymy, że ,,Jedyną drogą do tworzenia wielkich rzeczy jest kochanie tego, co się robi”

Jacek Gralewski – kierownik obozu

Wręczenie certyfikatów

Stało się! W dniu 18 czerwca 2018 roku wręczyliśmy pierwsze dwa certyfikaty.

Jacek Gralewski

Jastrzębia Góra

W terminie od 28 maja do 01 czerwca 2018 r. zespół Gentel Teaching Chełmno wziął udział w szkoleniu z zakresu ,,Gentel Teaching w pracy z osobami funkcjonującymi na różnym poziomie intelektualnym – certyfikacja”. W czasie szkolenia zespół przeprowadził ewaluację dotychczasowych działań oraz dopracował proces certyfikacji dla osób zainteresowanych zgłębianiem filozofii Gentel Teaching.

Zajęcia odbywały się w Jastrzębiej Górze, która jest miejscowością najbardziej wysuniętą na północy Polski. Tym sposobem można by rzec, że Gentel Teaching dotarło do północnych krańców naszego kraju.

Jacek Gralewski

Panel dyskusyjny – Relacje i więzi

Dnia 28 marca 2018 r. w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chełmnie, odbyła się Gente-lova stymulacja intelektualna pod hasłem- „Relacje i więzi”. W dyskusji zorganizowanej przez zespół Gentel Teaching Chełmno uczestniczyło 14 pracowników Ośrodka, zainteresowanych tematyką Gentel Teaching.  

Stymulacja zaowocowała interesującą dyskusją na temat relacji międzyludzkich. Dziękujemy wszystkim za udział.

Jacek Gralewski

Konin – szkolenia

Dnia 13 stycznia 2018 r. zespół Gentle Teaching Chełmno pojawił się w Koninie. Wizyta nasza nie była przypadkowa, bowiem przeprowadziliśmy tam dwa szkolenia dla pracowników „Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi„. W szkoleniach łącznie wzięło udział 75 osób, a temat zajęć brzmiał następująco: „Gentle Teaching poziom I. Podstawowe założenia„.

Dziękujemy za miłe przyjęcie oraz ciekawe dyskusje. Mamy nadzieję, że idea Gentle Teaching na stałe zagości w sercach pracowników Przedszkola nr 32. Gentle-love pozdrowienia dla wszystkich uczestników szkolenia.

Jacek Gralewski

 

Gentle Teaching. Poziom 1. Podstawowe założenia

W dniu 22 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie odbyło się szkolenie pt. „Gentle Teaching. Poziom 1. Podstawowe założenia”.

Szkolenie poprowadzili nauczyciele i specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie (Barbara Jach, Maja Krajeczyńska, Joanna Kubiak, Ilona Smolińska, Katarzyna Raabe, Jacek Gralewski) oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie (Dariusz Jach).

Czytaj dalej

Konferencja przedmiotowo – metodyczna: „Gentle Teaching w pracy z osobami ze spektrum autyzmu”

Miasto Kopernika jako drugie miasto w Polsce mogło gościć naszych specjalistów od Gentle Teaching. Wszystko dzięki zaproszeniu Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, które zwróciło się z propozycją współorganizacji konferencji przedmiotowo-metodycznej. Spotkanie odbyło się we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludzie-Ludziom w Chełmnie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie.

Czytaj dalej

Older posts