john-mcgee

John McGee (14.11.1943 – 11.11.2012)

Początki Gentle Teaching wywodzą się z wczesnych lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia , gdzie w slumsach wielkich miast Brazylii  pracował John McGee (1943 – 2012).  W toku swojej pracy z osobami wykluczonymi społecznie – z niepełnosprawnością intelektualną, osób z chorobą psychiczną lub otępieniem, bezdomnymi,  porzuconymi dziećmi, doszedł  do wniosku, że niezbędnymi warunkami  indywidualnego rozwoju każdego człowieka i jego egzystencji jest poczucie bezpieczeństwa, tego że jest się kochanym, że jest się akceptowanym członkiem społeczności. To przekonanie dało mu energię do opracowania założeń Gentle Teaching i stworzenia oryginalnego systemu spojrzenia, bycia i pracy z osobami mającymi problemy z zachowaniem różnej etiologii.

Ostatnie ponad trzydzieści lat życia, John McGee poświęcił na podróżowanie i systematyczne prezentowanie Gentle Teachingu na całym Świecie, poczynając od Ameryki Północnej poprzez kraje zachodniej Europy, aż po Japonię. Wszędzie gdzie się pojawiał (dokonując nie tylko prezentacji teorii ale także prowadząc warsztaty oraz  zajęcia z osobami z niepełnosprawnością,) znajdował swoich naśladowców, pragnących iść w swej pracy ale także i w życiu właśnie drogą Gentle Teaching. Z czasem w krajach tych Gentle Teaching zaczęto również  traktować jako sposób organizacji instytucji o charakterze pomocowym, opiekuńczym i terapeutycznym, działających na rzecz osób marginalizowanych ze względu na problemy zachowania, różnej etiologii (np. Prinsenstichting w Purmerend, Holandia).

Gentle Teaching w Chełmnie

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie, już od 2004r. współpracuje z holenderskimi  specjalistami i  stowarzyszeniami – Prinsenstichting z Purmerend i Samen Delen z Castricum, w zakresie szkoleń z nowatorskich metod pracy z osobami z niepełnosprawnością (14 szkoleń), realizowanych w Chełmnie jak i w Holandii.

W toku  jednego z pobytów studyjnych grupy pedagogów skupionych w Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom, a zawodowo pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie, w Prinsenstichting w lutym 2006r., zaprezentowano przy okazji innego szkolenia, film prezentujący sesję zajęć Johna McGee z jednym z bardzo agresywnych podopiecznych Prinsenstichting. Wtedy po raz pierwszy grupa pedagogów z Chełmna usłyszała termin Gentle Teaching oraz nazwisko John McGee.

Należy nadmienić, że Prinsenstichting wówczas – w 2006 roku – już od dwóch lat (od 2004r.)  wdrażało Gentle Teaching nie tylko na poziomie pracy z podopiecznymi ale także jako system organizacji całej instytucji. Stało się to po drugiej wizycie szkoleniowej w 2003r. Johna McGee. Jego pierwsza wizyta w Prinsenstichting w 1997 roku nie zaowocowała wdrażaniem Gentle Teaching, gdyż jak twierdzą sami pracownicy Prinsenstichting – wówczas jeszcze nie byli na to gotowi.

W 2012 r. Pani Rineke Timmer pracownik Prinsenstichting i osoba niezwykle oddana sprawie naszej współpracy, po kolejnym zrealizowanym szkoleniu dla pedagogów z Chełmna zapytała o to, w jakim kierunku proponujemy dalej rozwijać naszą współpracę. Jednogłośnie zaproponowaliśmy – w kierunku Gentle Teaching.

No i zaczęło się… Zawiązał się Zespół Gentle  Teaching naszego Stowarzyszenia w składzie: Barbara Jach, Katarzyna Jakimowska, Joanna Kubiak, Ilona Smolińska, Maja Krajeczyńka, Jacek Gralewski i Dariusz Jach

Pani Rineke Timmer skontaktowała nas z Panem Florisem van de Kamerem, koordynatorem Gentle Teaching w Prinsenstichting, ale co bardzo ważne – jednego z uczniów i spadkobierców spuścizny Johna McGee, który podjął się być naszym mentorem.

floris-van-de-kamer

Floris van de Kamer

Rozpoczęły się wnikliwe analizy i studia teorii Gentle Teaching, analiza materiałów filmowych z zajęć  w wykonaniu Johna McGee, przekaz doświadczeń Florisa van de Kamera, z czasem – a trwało to 2 lata – również analiza materiałów filmowych z naszej pracy z naszymi podopiecznymi. W tym celu w 2013r. zorganizowany został obóz terapeutyczny dla 5 rodzin z dziećmi autystycznymi – podopiecznych naszego stowarzyszenia.

nowy-jasiniec
Nowy Jasiniec, sierpień 2013r.

Pozwoliło to nam zebrać materiały filmowe, które w lipcu 2014r. stały się podstawą do analiz na tygodniowym szkoleniu w Prinsenstichting w Purmerend w Holandii, połączonym z tygodniową praktyką Gentle Teaching w instytucjach Prinsenstichting, zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku i stopniu niepełnosprawności, a zorganizowanym przy nieocenionej pomocy Stowarzyszenia Samen Delen z Castricum i jak zawsze nam oddanego jego Prezesa Pana Gerarda Keijsera.

Szkolenie zakończyło się uroczystym wydaniem nam certyfikatów Gentle Teaching przez Departament Szkoleniowy Prinsenstichting.

lipiec14

Uczestnicy szkolenia wraz z Rineke Timmer, Florisem van de Kamerem i Ewą Rumping, lipec 2014r.

Już w sierpniu 2015r. Zespół Gentle Teaching w ramach Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom i pomocy finansowej Gminy Miasta Chełmna i Powiatu Chełmińskiego, zorganizował I Obóz Terapeutyczno – Wypoczynkowy dla Rodzin z Dziećmi z Niepełnosprawnościami w Łazach, podopiecznymi tego Stowarzyszenia. Piętnaście rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem zapoznanych zostało tam z podstawowymi zasadami Gentle Teaching.

lazy

Łazy, sierpień 2015r.

Następny obóz odbył się w sierpniu 2016r. w Tleniu, gdzie wprowadzano kolejne etapy Gentle Teaching – obóz zorganizowano dzięki pomocy finansowej Gminy Miasta Chełmo, Powiatu Chełmińskiego oraz Fundacji Pracowni Badań i Innowacji „STOCZNIA” w Warszawie w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”.

tlen

Tleń, sierpień 2016r.

W lutym 2016 roku z inicjatywy Pani Aleksandry Głowackiej – Dyrektorki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie, Zespół  zrealizował szkolenie z Gentle Teaching  w ramach Rady Szkoleniowej, na którym zainteresowani nauczyciele z tego ośrodka dowiedzieli się o podstawowych założeniach Gentle  Teaching.

W sierpniu 2016r. decyzją Pani Dyrektorki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie, oficjalną koordynatorką Gentle Teaching w tym ośrodku została Pani Barbara Jach, na co dzień koordynatorka Zespołu Gentle Teaching Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom. Formalne powołanie koordynatorki w ramach struktur ośrodka z pewnością stanowi ważny krok we wdrażaniu Gentle Teaching do praktyki naszych chełmińskich instytucji.

Zespół  Gentle Teaching Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom wdraża w pracę terapeutyczną i opiekuńczą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie zasady Gentle Teaching. Idea tej pracy zawarta jest w przyjętej przez Zespół misji:

Misja Zespołu Gentle Teaching Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie:

Każdy człowiek zasługuje na to, ażeby czuć się bezpiecznym, kochanym, wartościowym aby kochać i kontaktować się z innymi. Poczucie miłości i więzi z drugim człowiekiem jest cudowną siłą, dzięki której możemy zbliżać się do siebie i budować to, co dla naszych podopiecznych jest dużym wyzwaniem: poczucie bezpieczeństwa, bliskość, relacje z innymi, zaufanie, szacunek. Na ich fundamencie o wiele łatwiej jest uczyć czegokolwiek innego. Zróbmy wszystko co w naszej mocy żeby oferować te dary innym.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Prinsenstichting – Holandia oraz na podstawie zbiorów i opracowań własnych.