Gentle Teaching bazuje na psychologii wzajemnej zależności i jak podkreślał John McGee – jego twórca, determinuje to trzy jego najważniejsze założenia.

Pierwszym jest to, że każdy człowiek dąży do tego, aby poczuć się bezpiecznym i kochanym, dąży do relacji z innymi.

Drugie założenie to to, że ludzie rozwijają wspólnie wartości ukierunkowane na istnienie.

Trzecie mówi, że wyłącznie na podstawie równowartościowych relacji można innym pomóc oraz wspomagać ich w rozwoju.

Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj terapeuci, nauczyciele, opiekunowie, ponieważ Gentle Teaching wymaga od nich daleko idącego zaangażowania oraz odmiany osobistej i społecznej. Polega to na znalezieniu sposobów odzwierciedlania ciepła oraz bezinteresownej miłości okazywanej tym , którzy tego najbardziej potrzebują.

Gentle Teaching opowiada się za bezwarunkową miłością. Wyzwaniem jest troszczenie się o to, aby podopiecznym zapewnić nie tylko poczucie bezpieczeństwa i miłości, ale co ważniejsze, aby to oni poczuli się bezpieczni i kochani.

Kluczowym pojęciem w Gentle Teaching  jest „companionship”. Nazwa ta pochodzi z łacińskich słów „com” i „panis”, które w połączeniu oznaczają „chleb”. Dosłownie  „companionship” oznacza więc „dzielenie chleba”, „dzielenie się chlebem” lub inaczej „dzielenie istnienia”, „dzielenie się istnieniem”. Oznacza ono istnienie szczególnej, bezinteresownej relacji z innymi, w której można czuć się kochanym i bezpiecznym, gdzie własne uczucie miłości można dzielić z drugim człowiekiem i mieć poczucie związku z innymi ludźmi, a przecież jest to podstawowe pragnienie każdego człowieka. Dotyczy ono dzieci, dorosłych, starszych, ludzi mieszkających w krajach rozwijających się, osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, chorych, bezdomnych, uzależnionych od narkotyków, więźniów itd. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy a wiedzie do tego companionship.

Gentle Teaching podąża więc w kierunku wzajemnego procesu zmian, który w konsekwencji prowadzi do companionship oraz do związku. Gentle Teaching wyklucza jakąkolwiek formę walki. Osoba pełna miłości dostarcza innym poczucie komfortu psychicznego, uczy korzystać z oczu, słów, dłoni i obecności dla pokazania uczuć.

Stosujący  założenia Gentle Teaching w swojej pracy uczą swoich podopiecznych:

  • czuć się bezpiecznie,
  • czuć się kochanym,
  • dzielić własne poczucie miłości (posiadać miłość),
  • czuć związek z innymi.

Przez ukierunkowanie się na rozwijanie głębszego uczucia companionship u podopiecznych można w dużym stopniu zapobiegać agresji, odczuwania strachu i lęku oraz niwelować wszelkie zachowania niepożądane. Są oni zdolni do rozwijania poczucia własnej wartości, oraz przyswajania płynących od nas treści, co stanowi pole do stosowania przez nas różnych, aczkolwiek akceptowanych przez podopiecznego, metod pracy terapeutycznej czy opiekuńczej.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Prinsenstichting – Holandia.