Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom od 2012r., podejmuje liczne działania o charakterze terapeutycznym w ramach realizowanego programu środowiskowego skupiającego 14 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Powiatu Chełmińskiego, zmierzające do implementacji w warunkach chełmińskich Gentle Teaching – nowatorskiego podejścia do spraw autyzmu, niepełnosprawności i innych czynników powodujących wykluczenie społeczne. W ramach tych działań  7 pedagogów  – wolontariuszy, realizatorów programu środowiskowego, w 2014 roku po dwuletnim okresie studiów materiałów z zakresu Gentle Teaching, wymiany doświadczeń, superwizji  oraz po odbytych w Holandii praktykach, otrzymało certyfikaty Centrum Terapeutycznego Prinsenstichting Kodjikekorg w Purmerend w Holandii z zakresu Gentle Teaching, asygnowane przez  Gentle Teaching International (Międzynarodowa Organizacja Gentle Teaching, skupiająca terapeutów Gentle Teaching z USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Niemiec, W. Brytanii, Holandii, Portugalii, Islandii i Japonii). Należy podkreślić, że  Polska jest jedynym krajem spośród byłych krajów socjalistycznych, w którym rozpoczęto wdrażanie Gentle Teaching, za sprawą pedagogów  chełmińskich skupionych w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

Czytaj dalej