Dnia 28 marca 2018 r. w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chełmnie, odbyła się Gente-lova stymulacja intelektualna pod hasłem- „Relacje i więzi”. W dyskusji zorganizowanej przez zespół Gentel Teaching Chełmno uczestniczyło 14 pracowników Ośrodka, zainteresowanych tematyką Gentel Teaching.  

Stymulacja zaowocowała interesującą dyskusją na temat relacji międzyludzkich. Dziękujemy wszystkim za udział.

Jacek Gralewski