W terminie od 28 maja do 01 czerwca 2018 r. zespół Gentel Teaching Chełmno wziął udział w szkoleniu z zakresu ,,Gentel Teaching w pracy z osobami funkcjonującymi na różnym poziomie intelektualnym – certyfikacja”. W czasie szkolenia zespół przeprowadził ewaluację dotychczasowych działań oraz dopracował proces certyfikacji dla osób zainteresowanych zgłębianiem filozofii Gentel Teaching.

Zajęcia odbywały się w Jastrzębiej Górze, która jest miejscowością najbardziej wysuniętą na północy Polski. Tym sposobem można by rzec, że Gentel Teaching dotarło do północnych krańców naszego kraju.

Jacek Gralewski