W dniu 22 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie odbyło się szkolenie pt. „Gentle Teaching. Poziom 1. Podstawowe założenia”.

Szkolenie poprowadzili nauczyciele i specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie (Barbara Jach, Maja Krajeczyńska, Joanna Kubiak, Ilona Smolińska, Katarzyna Raabe, Jacek Gralewski) oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie (Dariusz Jach).

Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z  dużym zainteresowaniem dyrekcji i pracowników PPP w Chełmnie. Podczas szkolenia prowadzona była żywa dyskusja. Uczestnicy szkolenia zwracali się z wieloma pytaniami i możliwościami rozwiązań konkretnych spraw w ich pracy.

Członkowie zespołu Gentle Teaching Chełmno dziękują PPP w Chełmnie za ciepłe przyjęcie, oraz otwarcie serc i umysłów dla  Gentel Teaching.

Jacek Gralewski