W dniu 22 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie odbyło się szkolenie pt. „Gentle Teaching. Poziom 1. Podstawowe założenia”.

Szkolenie poprowadzili nauczyciele i specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie (Barbara Jach, Maja Krajeczyńska, Joanna Kubiak, Ilona Smolińska, Katarzyna Raabe, Jacek Gralewski) oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie (Dariusz Jach).

Czytaj dalej