Miasto Kopernika jako drugie miasto w Polsce mogło gościć naszych specjalistów od Gentle Teaching. Wszystko dzięki zaproszeniu Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, które zwróciło się z propozycją współorganizacji konferencji przedmiotowo-metodycznej. Spotkanie odbyło się we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludzie-Ludziom w Chełmnie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie.

Konferencja przedmiotowo – metodyczna pod hasłem: „Gentle Teaching w pracy z osobami ze spektrum autyzmu” – odbyła się 25 kwietnia 2017 roku w auli CKU TODMiDN w Toruniu. Spotkanie poprowadzili pan Maciej Pasternak jako gospodarz i przedstawiciel CKU TODMiDN w Toruniu oraz pani Aleksandra Głowacka dyrektor SOSW w Chełmnie. Część merytoryczną konferencji przeprowadzili: Dariusz Jach (Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom); Monika Niewiarowska – Zych (PPP w Chełmnie); Barbara Jach, Joanna Kubiak, Katarzyna Jakimowska, Jacek Gralewski, Ilona Smolińska i Maja Krajeczyńska (SOSW Chełmno). W konferencji uczestniczyło 56 osób. Byli wśród nich nauczyciele kształcenia specjalnego, rodzice oraz osoby zainteresowane tym tematem. Słuchacze przybyli z całego województwa kujawsko-pomorskiego, co szczególnie ucieszyło organizatorów i prelegentów. Idea Gentle Teaching przekroczyła granice naszego kraju na barkach siedmiu terapeutów, a teraz rusza na podbój serc i umysłów w naszym regionie. Wszystko dla dobra naszych podopiecznych, więc dzielmy się doświadczeniami, dyskutujmy i bądźmy Gentle.

Jacek Gralewski